Waterkwaliteitsknelpunten in oppervlaktewater en drinkwaterwinning zijn hardnekkig. Uit de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming (2012) blijken de knelpunten veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen nog niet opgelost. Dit ondanks de resultaten vanuit het convenant Duurzame Gewas- bescherming.

Inmiddels is er wel veel kennis beschikbaar over emissieroutes en effectieve maatregelen. Een blijvende en geborgde toepassing van deze maatregelen is er echter nog niet. In het project Water ABC staat juist die borging centraal.

Analyse van probleemstoffen en emissieroutes tot maatregelen en borging
Water ABC heeft voor de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt en voor de ma√Įsteelt samen met stakeholders geanalyseerd welke gewasbeschermingsmiddelen een probleem vormen en via welke emissieroutes deze middelen in het water komen. ¬†Aansluitend is bepaald welke maatregelen de emissie verminderen en hoe deze maatregelen geborgd kunnen worden. Via het Activiteitenbesluit, GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), of toch beter via bestaande certificaten als VVAK (VoedselVeiligheid AKkerbouw), VKL (Voedsel Kwaliteit Loonwerk). Of ligt de oplossing vooral in borging door eisen vanuit afnemers zoals Suikerunie, Jumbo of Intratuin?

De informatie is in onderstaande powerpoint presentaties gebundeld en is vrij te gebruiken (met bronvermelding):

Reacties zijn gesloten.