Analyse van probleemstoffen en emissieroutes tot maatregelen en borging

Water ABC heeft voor de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt en voor de maïsteelt samen met stakeholders geanalyseerd welke gewasbeschermingsmiddelen een probleem vormen en via welke emissieroutes deze middelen in het water komen.

Aansluitend is bepaald welke maatregelen de emissie verminderen en hoe deze maatregelen geborgd kunnen worden. Via het Activiteitenbesluit, GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), of toch beter via bestaande certificaten als VVAK (VoedselVeiligheid AKkerbouw), VKL (Voedsel Kwaliteit Loonwerk). Of ligt de oplossing vooral in borging door eisen vanuit afnemers zoals Suikerunie, Jumbo of Intratuin?

Deze informatie is in 5 powerpoint presentaties gebundeld en is vrij te gebruiken (met bronvermelding). U vindt de presentaties op de pagina info.

Lees of download het rapport Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater (pdf).

Alle mogelijke emissieroutes op een akkerbouwbedrijf

Alle mogelijke emissieroutes op een akkerbouwbedrijf.
Samengesteld door Erna van der Wal (CLM) en Rik de Werd (PPO).

De emissieroutes zijn beschreven in bovenstaand rapport en ook weergegeven in 5 prachtige tekeningen:

Reacties zijn gesloten.