Borging van maatregelen

Water ABC is een unieke aanpak om waterkwaliteitsknelpunten rond gewasbeschermingsmiddelen op te lossen via borging. Het is belangrijk dat de beschikbare maatregelen om de knelpunten aan te pakken breed in de praktijk toegepast worden.

Dit kan op verschillende manieren geborgd worden: via certificering door de markt (afnemers), of door aanvullende eisen in bestaande certificaten (o.a. VKL certificaat loonwerkers, Voedselveiligheid certificaat Akkerbouw, MPS, Milieukeur e.d.).

Ook kan gedacht worden aan aanpassing van regelgeving (activiteitenbesluit, provinciale verordeningen) of bijvoorbeeld de invulling van groen-blauwe diensten (bijv. GLB+ pakket). Welk soort borging geschikt is hangt af van het knelpunt, de emissieroutes en maatregelen, en de betrokken sector.

Analyse van probleemstoffen en emissieroutes tot maatregelen en borging
Water ABC heeft voor de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt en voor de ma√Įsteelt samen met stakeholders geanalyseerd welke gewasbeschermingsmiddelen een probleem vormen en via welke emissieroutes deze middelen in het water komen. ¬†Aansluitend is bepaald welke maatregelen de emissie verminderen en hoe deze maatregelen geborgd kunnen worden. Via het Activiteitenbesluit, GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), of toch beter via bestaande certificaten als VVAK (VoedselVeiligheid AKkerbouw), VKL (Voedsel Kwaliteit Loonwerk). Of ligt de oplossing vooral in borging door eisen vanuit afnemers zoals Suikerunie, Jumbo of Intratuin?

De informatie is in 5 powerpoint presentaties gebundeld en is vrij te gebruiken (met bronvermelding). U vindt de presentaties hier.

Reacties zijn gesloten.