De waterkwaliteitsknelpunten zijn opgelost!

1 april 2015 – Uit recente metingen is gebleken dat gewasbeschermingsmiddelen geen knelpunt meer vormen voor de waterkwaliteit. Dit is een belangrijke mijlpaal, omdat het water in Nederland jarenlang vervuild was met diverse gewasbeschermingsmiddelen.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd op 1 april, kwam duidelijk naar voren dat gewasbeschermingsmiddelen niet meer boven de norm voorkomen in oppervlaktewater en grondwater in Nederland.

Deze waterkwaliteitsverbetering is bewerkstelligd door toepassing van verschillende maatregelen die de emissie beperken. Deze maatregelen vormen een onderdeel van borgingsinstrumenten die met succes worden toegepast.

Voorzitter van het waterschap: “We zijn blij dat deze knelpunten na zoveel jaren door goede samenwerking en borging zijn opgelost.” Medewerker LTO liet weten dat de maatregelen voor de telers ook kostenbesparingen opgeleverd hebben.


Reacties zijn gesloten.