Project WaterABC draagt oplossingen aan voor waterkwaliteitsknelpunten

15 juni 2016 – Uit recente metingen is gebleken dat gewasbeschermingsmiddelen nog steeds een knelpunt vormen voor de waterkwaliteit. Wanneer maatregelen worden opgenomen in marktcertificaten en overheidsregels is het mogelijk de knelpunten op te lossen.

Op de site www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl is duidelijk te lezen en te zien dat gewas-beschermingsmiddelen nog steeds boven de norm voorkomen, in het oppervlakte- en grondwater in Nederland.

Een waterkwaliteitsverbetering is te realiseren door toepassing van verschillende maatregelen die de emissie beperken. Het opnemen van deze maatregelen in borgingsinstrumenten is daarbij cruciaal. In het project WaterABC zijn diverse

effectieve maatregelen opgesteld en in “de taal” van de marktcertificaten aangeboden. Nu is het afwachten wanneer de maatregelen in de markcertificaten komen. Milieukeur en Global GAP hebben al een deel van de maatregelen in hun certificaat opgenomen.

Voorzitter van het waterschap: “We hopen dat de knelpunten na zoveel jaren door goede samenwerking en borging worden opgelost.”


Het project WaterABC is inmiddels afgerond. In de rapportages en artikelen hieronder leest u wat we bereikt hebben:

Reacties zijn gesloten.